آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر در تبریز

آموزش کامپیوتر در تبریز

آموزش مهارتهای هفتگانه کامپیوتر در تبریز

برگزاری دوره آموزشی ICDL  سطح یک و دو به صورت عمومی و خصوصی با ارائه مدرک بین المللی

–         مبانی

–         ویندوز  Windows

–         اینترنت  Internet

–          Word

–         Excel

–         Access

–         Power point

آدرس: تبریز – خیابان امام – روبروی کوی13آبان – طبقه فوقانی بانک قوامین – آموزشگاه گزینه اول

شماره تماس: 33355163-041    —   شماره همراه : 09149999010