استخدام عکاس و فتوشاپ کار

به همکار عکاس و فتوشاپ کار دارای دوربین در محدوده مطهری به صورت نیمه وقت نیازمندیم.

تلفن :02188837317