دستگاه تقویت انتن موبایل

این دستگاه برای تقویت انتن موبایل بکار میرود ونیز می توان بوسیله  ان سیگنال ان را مسدود کرد

شماره تماس:09128087338