فروش آپارتمان

فروش آپارتمان دوازده ساله با پایه گذاری بسیار محکم در شهریار حوالی پارک کودک به  متراج 101 مترمربع    درطبقه…